Warunki korzystania

Wstęp

Ta strona internetowa, której właścicielem jest FB WEB, CNPJ 26.037.649/0001-70, zlokalizowana pod adresem Rua João Carmo, 32, Rio Bonito – RJ, CEP: 28800-000, oferuje interaktywny serwis z informacjami o aplikacjach, samouczkami i wskazówkami. Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej oznacza wyraźną i nieograniczoną akceptację opisanych tutaj warunków użytkowania. Nie wchodź na tę stronę ani nie korzystaj z niej, jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami. Podkreślamy, że informacje o aplikacjach i oprogramowaniu pochodzą z wiarygodnych źródeł, w tym z oficjalnych stron internetowych twórców oraz platform handlowych takich jak Google Play Store i Apple App Store.

Wykorzystanie treści i zachowanie użytkownika

Zawartość tej strony internetowej przeznaczona jest wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. Korzystanie z witryny musi odbywać się w celach zgodnych z prawem i zabrania się publikowania, wysyłania, rozpowszechniania lub rozpowszechniania treści zniesławiających, obscenicznych lub nielegalnych, w tym informacji zastrzeżonych osób trzecich, bez zezwolenia. Serwisu nie należy także wykorzystywać do pozyskiwania lub ujawniania danych osobowych użytkowników.

Prawa autorskie i własność intelektualna

Zawartość tej witryny, taka jak teksty, obrazy, filmy i logo, jest chroniona prawem autorskim i należy do właściciela witryny lub upoważnionych osób trzecich. Wszelkie naruszenia praw autorskich będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały udostępnione na tej stronie nie dają gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu, a autorstwo treści i dzieł należy do ich twórców i współpracowników.

Prywatność użytkownika

Serwis dba o ochronę prywatności i danych osobowych użytkowników, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie serwisu. Polityka prywatności, do którego można przejść poprzez odnośnik znajdujący się w stopce serwisu.

Ograniczenie odpowiedzialności

Właściciel serwisu, jego twórcy i współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za awarie usług, nieprawidłowości w informacjach oraz jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu. Serwis nie gwarantuje jakości, aktualności i autentyczności informacji, a korzystanie z nich odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Zmiany w Warunkach korzystania i Witrynie

Warunki użytkowania mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Strona internetowa zastrzega sobie również prawo do modyfikowania, wyłączania lub ograniczania korzystania lub dostępu do witryny internetowej według własnego uznania.

Linki do witryn stron trzecich

Niniejsza witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych, nad którymi nie mamy kontroli ani odpowiedzialności za ich treść. Linki nie oznaczają poparcia ani odpowiedzialności ze strony tej witryny.

Błędy i niepowodzenia

Dokumenty i informacje publikowane na tej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niemożności korzystania, utraty danych lub zysków wynikających z dostępu do serwisu.

Obowiązujące przepisy i jurysdykcja

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu brazylijskiemu. Wszelkie spory zostaną przekazane jurysdykcji sądów w Rio de Janeiro.

Kontakt

W przypadku pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem strona kontaktowa w stopce serwisu.

Data ostatniej aktualizacji: 17.11.2023